• HOME
  • 커뮤니티
  • 동영상

동영상

공지사항 상세 - 제목, 등록일, 조회수, 내용으로 구성된 표
KOREA SOUTHERN COAST CUP 2021 Promotional Video2021

2021-09-09 16:54:22

KOREA SOUTHERN COAST CUP 2021
⛵일시 : 2021.10.21. ~ 2021.10.25.
⛵장소 : 전남(여수 웅천마리나), 경남(통영 도남항), 부산(수영만)

KOREA SOUTHERN COAST CUP 2021
⛵Date : 21[Thu] October ~ 25[Mon] , 2021 .
⛵Place :Jeoannam(Yeosu), Gyeongnam(Tongyeong), Busan